Quality Care

Vård & Behandling

Quality Care HVB hem

Våra tre ledord

Heltäckande

Vår behandling är heltäckande och vi arbetar alltid med evidensbaserade behandlingsmetoder och anpassar oss efter individens behov.Som en del av klientens behandling hos oss ingår kontakt med legitimerad psykolog, som utformas efter specifika behov. Det kan röra sig om färdighetsträning, traumabearbetning, fokus på avvikande beteenden, arbete med att öka klientens psykiska välmående etc.Vi erbjuder även dagliga kontaktpersonssamtal med klienten och MI-samtal. Vi har alltid ett behandlande förhållningssätt där klientens behov sätts i första hand. Vår behandlingsidé är att väva ihop de olika behandlings momenten (exempelvis färdighetsträning, rePulse, positiv behandlingsmiljö, individuell psykologkontakt, sysselsättning, dagliga samtal etc.) i en trygg miljö och med närvarande och kompetenta vuxna som stöd. På så sätt skapar vi förutsättningar för en positiv förändring hos klienten.

Styrkebaserad

Våra samtliga insatser är styrkebaserade, vilket innebär att när vi skräddarsyr våra stödinsatser så utgår vi alltid från styrkor och saker som redan fungerar. Att arbeta styrkebaserad innebär att vi i all förändrings – och förbättringsarbete lyfter fram ungdomens styrkor och bygger på det långsiktig.

Relationsbyggande

Våra samtliga insatser bygger på att stärka klientens förmåga att skapa och bygga hälsosamma relationer till sin omgivning. Vilket innebär att när vi skräddarsyr våra stödinsatser så avsätter vi alltid mycket tid till relationsskapande aktiviteter. Vi tror starkt på att lärande och utveckling sker bäst i möten som kännetecknas av tillit, ömsesidig respekt och glädje och därför tror vi mycket på relationens kraft i alla stöd- och behandlingsformer. Vi har ett stort bud av aktiviteter, sysselsättningar och möjligheter till miljöombyte för klienterna.