HVB Vård och behandling

Quality Care Malmö erbjuder 5 platser för vård och behandling. Vi tar emot barn och unga i åldrar från 16 till 20 år, som antingen vistas i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott, har ett hotfullt beteende och har provat att ta droger enstaka gånger.

Behandlingsinnehåll